Go Dutch

Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke eisen, wensen en strategie. Daarom is één op één-contact van groot belang. Maar regelmatig staan ondernemers voor de zelfde (soort) vraag over ZOA. Een handige mogelijkheid is dan: Go Dutch, oftewel deel de kosten. Met twee of meer ondernemers stel je een aantal (hulp- of advies-)vragen samen. Deze vragen worden dan in een gezamenlijk consult behandeld.