Resultaatgericht

Resultaatgericht werken betekent voor ons:– Opdracht en verwachtingen worden kort en bondig afgesproken. Geen pagina’s vol uitzonderingen en valse verwachtingen. – Advies en uitleg in gewoon Nederlands, dus geen overbodige vaktermen. – Direct uitvoerbaar advies waarvoor meestal geen specialist nodig is. – Gericht op veranderingen die naast de lange-termijneffecten ook op korte termijn effect opleveren. – Het advies past bij de opdracht en bevat geen (behalve op aanvraag uiteraard, als er bij voorbeeld nog een extra partij moet worden overtuigd van een eventuele investering) overbodige zaken. – Zowel opdrachtgever als UxSEO communiceren open over de opdracht. Als iets niet kan binnen een budget of planning, dan kan het niet.